Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz: 

. İş kadınlarının, toplum ve iş hayatında ön saflarda yer almalarının sağlanması,

. Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile yeni sosyal, kültürel ve ekonomik açılımlar sağlanması,

. Yeni iş hayatına atılan girişimci iş kadınlarına rol model olmaktır

Misyonumuz:

Türkiye Cumhuriyetinin uygar hedef ve ilkelerine bağlı, demokratik ve çağdaş hukuk devleti anlayışı doğrultusunda;

. iş kadınlarının iş dünyasında var olmalarını sağlamak, 

. statülerini sağlamlaştırmak, 

. ekonomiye katkılarını arttırmak 

amacıyla; iş kadınlarına ve kadın grişimcilere destek olmaktır.