MIRA (Creative Woman in Labor Market)

MIRA-Creative Women in Labor Market Project

Kapanış Toplantısı

  Number:2020-1-TR01-KA227-ADU-098492 Erasmus+ KA227 – Partnership For Creativity 

Projemizin kapanış toplantısı 24.05.2023 tarihinde İzmir'de yapıldı.