DAS (Digital Age Skills)

Proje Toplantısı- Kaunas, Litvanya

Proje Toplantısı-Granada, İspanya

Proje Toplantısı- Larissa, Yunanistan

Proje Kapanış Toplantısı- İzmir, Türkiye

AB Proje Adı: Digital Age Skills – Skills in Demand for the Jobs of Future  (Dijital Çağ Becerileri – Geleceğin Meslekleri için Gerekli Olan Beceriler)

Kısa adı: DAS

Proje Ortakları:

Projenin Amacı:

Teknolojik değişimler ve COVID-19 pandemisi dolayısıyla işlerinden ayrılmak zorunda kalmış kadınlara yönelik eğitim içeriği hazırlayarak iş piyasasına dönmelerine katkı sağlamak. Eğitim; daha çok öz yönetim, öğrenmeyi öğrenme, eleştirel düşünme, dijital beceriler geliştirme gibi kişisel gelişim konularından oluşacaktır. Oluşturulan araç seti (toolkit) ortakların sosyal medya kanalları ve iletişim kanallarıyla ihtiyacı olan kadınlara ulaştırılmaya çalışılacaktır.

Temel faaliyetler:

Öngörülen proje süresi: 18 ay

Planlanan başlangıç tarihi: Ocak 2022

Program: Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğretim Küçük Ölçekli İşbirlikleri

Bütçe: 60.000 Euro


DAS Projesi sayfaları: 

www.facebook.com/DASFutureSkills