Yönetim ve Denetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

Şahika Aşkıner

Yönetim Kurulu Başkanı

Aslı Odabaşı 

        Başkan Yardımcısı

Feray Saraçoğlu 

    Başkan Yardımcısı

Mehtap Aktan

       

Güler Toksoy

         Sayman

Elvin Sönmez Güler

Emine Okçu

YEDEK YÖNETİM KURULU

Banu Aksoy

Nesrin Ricketts

Aslı Sancaktar

Esra Soykan

Miray Turan

Nilay İşcan

Emel Kepekçi

Meltem Doğan